Politika jakosti

certifikat

Se zvyšujícími se požadavky na stravovací služby pro naše zákazníky a potřeby neustálého zlepšování, vyhlašuje vedení firmy v souladu s platností strategie společnosti na období od roku 2005 do roku 2007 následující politiku jakosti:

 1. Firemní zásady:
  • všechny kroky ve firmě jsou pečlivě plánovány a následně kontrolovány
  • cílem je systematicky předcházet chybám, ne je později odstraňovat
  • zásadou je také neustále zlepšovat produkty a služby zákazníkům

 2. Produkty PGA:
  • cílem je poskytnout zákazníkovi takové produkty a služby, které uspokojí jeho a nejlépe i předčí jeho požadavky
  • naše produkty musí mít takovou jakostní úroveň, abychom se řadili ke špičce dodavatelů v oboru stravování
  • všechny nové trendy budou co nejrychleji přenášeny do produktů a služeb PGA
  • naše pokrmy jsou vařeny z čerstvých a jakostních produktů, a v tomto duchu řídíme i své dodavatele

 3. Strategie společnosti:
  • vedení společnosti prosazuje strategické záměry tak, aby společnost dosáhla stabilní a silné pozice mezi renomovanými dodavateli v ČR
  • strategickým záměrem je navyšování obratu v oblasti stravovacích služeb a zároveň i poradenské činnosti v oblasti stravování

 4. Orientace na zákazníka:
  • budeme pracovat na vyšší míře uspokojování požadavků zákazníka
  • je třeba znát svou konkurenci v oboru a nabídnout zákazníkům lepší služby a to i v cenových relacích
  • pomocí marketingových aktivit, budou sledovány potřeby stávajících i potenciálních zákazníků

 5. Péče o zaměstnance:
  • vytváříme prostředí, ve kterém každý náš zaměstnanec najde svoji pracovní příležitost, vedení bude podporovat osobní i profesní rozvoj pracovníků
  • každý náš pracovník je důležitým článkem k zajištění kvality produktu
  • vedení pečuje o své zaměstnance tak, aby oni dobře pečovali o naše zákazníky
  • je zájmem vedení, aby každý pracovník věděl, jaký je jeho podíl na výsledcích společnosti

 6. Závazek vedení:
  • vrcholové vedení se zavazuje zajistit vytvoření potřebných zdrojů a podmínek k naplnění politiky jakosti
  • zavazuje se k tomu, že všichni pracovníci firmy budou s politikou jakosti seznámeni a budou pracovat na jejím naplnění
  • politika jakosti bude aktualizována na základě potřeb společnosti a stavu trhu