Naše služby

 •   Stravování v závodech a úřadech

 •   Stravování v nemocnicích

 •   Stravování ve školských zařízeních

 •   Restaurační stravování

 •   Stravování v domovech důchodců a penzionech pro seniory

 •   Stravování Armády ČR i NATO

 •   Stravování ve věznicích

 •   Zajišťování kantýnského prodeje

 •   Zajišťování společenských akcí včetně pronájmu salonků
   
 •   Zajišťování různých výročí

 •   Dodávky jídel s vlastním rozvozem

 •   Rozbory hospodaření a poradenská činnost

 •   Inženýring a zajištění dodávek technologií
   
 •   Zajištění dodávek a provozu prodejních automatů